اطلاع رسانی در مورد نمرات دانشجویان و مسایل مربوطه

دانشجویان رشته آی سی تی می توانند نمره های میان ترم مخابرات دیجیتال-ترم اول 92-91 را در ادامه مطلب مشاهده نمایند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 10:28 | لینک  | 

ریز نمرات درس GSM را می توانید در زیر (و ادامه مطلب) مشاهده نمایید.

* نمره نهایی پس از اعمال نمره کلاسی در وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

ردیف

شماره دانشجویی

تستی 12

تشریحی 8

1

88116119

10.00

4.50

2

88116123

9.00

3.50

3

88116120

7.00

2.00

4

88116103

9.00

4.00

5

85114185

5.00

2.00

6

88116114

10.00

3.50

7

88116104

8.00

4.75

8

88116122

10.00

4.00

9

88116107

8.00

0.00

10

88116106

6.00

0.50

11

88116125

9.00

6.50

12

88116101

10.00

4.75

13

88116116

8.00

6.00

14

88116153

9.00

0.50

15

88116110

9.00

2.50

16

88116128

8.00

5.50

17

88116129

8.00

2.00

18

88116111

9.00

5.50

19

88116118

10.00

5.00

20

88116138

10.00

2.00

21

88116117

6.00

2.00

22

88116105

3.00

0.00

23

88116167

9.00

2.50

24

88116124

9.00

4.00

25

88116147

9.00

2.50

26

88116163

10.00

3.00

27

88116131

5.00

4.00

28

87114155

9.00

1.00

29

88116169

9.00

5.00

30

87114148

6.00

5.50

31

88116154

5.00

0.00

32

88116152

7.00

6.00

33

88116140

10.00

0.50

34

88116191

9.00

7.00

35

88116130

3.00

0.00

36

87114138

6.00

2.00

37

88116121

9.00

8.00

38

88116112

8.00

1.50

39

88116151

9.00

6.00

40

88116135

7.00

4.25


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 5:49 | لینک  | 

نمرات درس مخابرات دیجیتال ترم دوم ۹۰-۸۹ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

۱- در صورت داشتن هر گونه اعتراض به نمره خود تنها از طریق وب سایت دانشگاه اقدام نمایید.

۲- نمرات از ۱۵ محاسبه شده است.

۳- سوال ۴ امتحان به علت نادرست بودن یکی از پارامترها حذف شده است.

۴- نمره نهایی در وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 3:36 | لینک  | 

جهت رویت برگه های خود، روز چهار شنبه 22 تیر 90 از ساعت 14 الی 15:30 به اینجانب مراجعه کنید. در صورت عدم مراجعه در این تاریخ، هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

برای مشاهده ریز نمرات خود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 16:57 | لینک  | 

دانشجویانی که نمره (از 17) آنها کمتر از 7 می باشد درس را پاس نخواهند کرد.

نمرات نهایی پس از اعمال نمره کلاسی در وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

جهت رویت برگه های خود روز سه شنبه 21 تیر 90 از ساعت 12 الی 13:30 به اینجانب مراجعه کنید. در صورت عدم مراجعه در این تاریخ، هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

برای مشاهده ریز نمرات به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 17:15 | لینک  | 

قابل توجه دانشجويان جهاد دانشگاهي اهواز:

* هرگونه اعتراض تنها از طريق وبسايت دانشگاه قابل طرح است.

* دانشجویان ردیف ۱۱، ۱۶ و ۲۱ هرچه سریعتر برای روشن شدن وضعیت پروژه خود به من ایمیل بفرستند.

رديف

شماره دانشجویی

نمره نهایی از 20

1

87114102

17

2

86114129

13

3

86114109

17

4

86114180

16

5

87114105

19

6

851141111

14

7

86114107

18

8

86114148

12

9

86114124

19

10

87114106

19

11

851141107

عدم تحویل پروژه

12

86114157

12

13

86114128

18

14

87114115

17

15

86114121

16

16

87114123

0بسیار ناقص

17

86114135

16

18

87114117

16

19

87114139

18

20

87114133

15

21

86114149

عدم تحویل پروژه

22

86114159

19

23

86114146

17

24

86114144

18

 

نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 2:58 | لینک  | 

قابل توجه دانشجويان جهاد دانشگاهي اهواز:

* نمرات اعلام شده در اين وبلاگ نمرات اوليه و خام ( نمره برگه ) مي باشد و نمرات نهايي در وبسايت دانشگاه اعلام مي شود.

* هرگونه اعتراض تنها از طريق وبسايت دانشگاه قابل طرح است.

* اعتراض بي مورد باعث کسر نمرات اضافي و کمکي خواهد شد.

رديف

مدار ۱

شماره دانشجو نمره از 17
1 87212211 غ
2 87212203 9.00
3 87212208 4.75
4 87212207 9.75
5 84212257 غ
6 87112213 6.75
7 88112219 5.25
8 87212210 7.50
9 84212240 غ
10 87212209 12.50
11 87212204 9.75
12 86112201 9.75
13 87212212 غ
14 87212213 5.75
15 87212206 9.25
16 88112238 11.75
17 87114102 6.50
18 87114101 4.50
19 86114170 غ
20 87114155 غ
21 87114125 4.25
22 87114131 2.50
23 87114135 7.50
24 87114126 غ
25 87114115 5.50
26 87114128 0.00
27 87114141 4.00
28 87114134 6.00
29   8.25
30 86114159 4.75
31 86114146 4.25
32 86114144 غ
33 87114136 4.00

نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 5:54 | لینک  | 

قابل توجه دانشجويان جهاد دانشگاهي اهواز:

* نمرات اعلام شده در اين وبلاگ نمرات اوليه و خام ( نمره برگه ) مي باشد و نمرات نهايي در وبسايت دانشگاه اعلام مي شود.

* هرگونه اعتراض تنها از طريق وبسايت دانشگاه قابل طرح است.

* اعتراض بي مورد باعث کسر نمرات اضافي و کمکي خواهد شد.

رديف switching شماره دانشجویی نمره از 22
1 87114102 17.00
2 87114103 20.00
3 87114110 17.00
4 86114109 18.00
5 87114146 16.00
6 86114180 14.00
7 87114153 19.00
8 87114105 22.00
9 87114129 19.00
10 87114107 17.00
11 87114152 17.00
12 87114113 19.00
13 86114158 17.00
14 87114127 20.00
15 87114108 19.00
16 86114107 15.00
17 85114162 9.00
18 86114113 16.00
19 87114109 17.00
20 87114106 21.00
21 87114118 17.00
22 87114120 17.00
23 86114157 18.00
24 86114128 11.00
25 86114121 17.00
26 86114135 15.00
27 87114139 22.00
28 87114159 21.00
29 87114147 18.00
30 86114159 17.00
31 87114137 19.00
32 87114151 15.00
33 87114150 20.00
34 87114132 14.00

نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 5:24 | لینک  | 

قابل توجه دانشجويان جهاد دانشگاهي اهواز:

* نمرات اعلام شده در اين وبلاگ نمرات اوليه و خام ( نمره برگه ) مي باشد و نمرات نهايي در وبسايت دانشگاه اعلام مي شود.

* هرگونه اعتراض تنها از طريق وبسايت دانشگاه قابل طرح است.

* اعتراض بي مورد باعث کسر نمرات اضافي و کمکي خواهد شد.

رديف

شماره دانشجویی

تستی از 20

تشریحی از 6

1

87114102

15.00

1.00

2

86114170

غ

غ

3

86114114

14.00

0.00

4

87114142

11.00

4.50

5

87114111

14.00

2.25

6

87114133

16.00

0.00

7

86114144

12.00

1.00

8

87114136

13.00

0.00

 

 

 

 

نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 4:43 | لینک  | 

قابل توجه دانشجويان جهاد دانشگاهي اهواز:

* هرگونه اعتراض تنها از طريق وبسايت دانشگاه قابل طرح است.

* اعتراض بي مورد باعث کسر نمرات اضافي و کمکي خواهد شد.

 
رديف LAB شماره دانشجویی نمره از 20
1 87114114 16.00
2 87114116 18.50
3 87114101 19.00
4 87114103 20.00
5 87114110 17.00
6 86114109 19.00
7 87114153 18.50
8 87114105 19.50
9 87114129 18.50
10 87114155 16.50
11 87114152 17.50
12 87114113 18.00
13 87114127 20.00
14 87114108 18.50
15 87114125 18.00
16 86114113 19.00
17 86114124 18.50
18 87114109 17.50
19 87114106 20.00
20 87114118 19.50
21 87114120 19.50
22 87114126 18.50
23 86114157 19.00
24 87114115 18.50
25 87114123 14.00
26 87114117 14.00
27 87114139 17.50
28 87114128 19.00
29 87114147 18.50
30 87114141 18.00
31 86114149 18.00
32 87114137 17.00
33 87114151 18.00
34 87114132 17.00
35 87114145 19.00

نوشته شده توسط ایمان دهار در ساعت 5:47 | لینک  |